01 - 10 - 2020

logo-monogrammemasque30pxmasque30px Vacation-Organizer.com : Votre voyage idéal vite trouvé !!

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van dienstverlening

Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening op www.vacation-organizer.com, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder afgedrukt en verklaart u deze, in zijn geheel te hebben gelezen en zonder voorbehoud te hebben geaccepteerd. Dit geldt ook voor de specifieke aanvullende voorwaarden die tijdens de reservering kunnen worden medegedeeld.

De gebruiker verklaart en laat op het moment van aanvraag weten dat hij/ zij de hier gepresenteerde algemene voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd.
Door het gebruik van www.vacation-organizer.com wordt de laatst geplaatste versie van deze algemene voorwaarden geaccepteerd. 
De acceptatie wordt gematerialiseerd door een electronische handtekening van de Gebruiker, die het hier voor bestemde hokje aankruist op het aanvraagformulier. Deze overeenkomst heeft dezelfde waarde als een schriftelijke handtekening tussen de partijen.

Behalve als er schriftelijk tussen de Reiziger en de Reisorganisator anders is bepaald, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanvragen, offertes en reserveringen.

Artikel 2. De dienstverlening - bemiddeling

Op www.vacation-organizer.com (hierna ook genoemd de ‘Site’) worden intermediaire diensten voor het organiseren van reizen aangeboden, de aanbieder wordt hierna ‘DE REISORGANISATOR’ genoemd.
De gebruiker van de site Vacation-Organizer.com is diegene die om de diensten van de Reisorganisator vraagt, hierna genoemd ‘DE REIZIGER’.

De Reisorganisator is een dienstverlener en de Site is uitsluitend informatief. De Reisorganisator is geen verkoper van de toeristische aanbiedingen en reizen die op de site worden aangeboden.
Met behulp van deze Site helpen onze adviseurs u bij het vinden van een reis op maat, en ontvangt u informatie en advies over alles wat met uw reis te maken heeft. Wij verlenen deze diensten in uw opdracht.

De Reisorganisator is alleen een intermediair tussen de gebruikers van deze site en de reisaanbieders over de hele wereld, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, verzekeringen enz. (hierna genoemd de Reisaanbieders) en kan niet met laatstgenoemden worden verward.
De Reisorganisator is dus geen reisbureau en geen tour-operator. Zij bemiddelt, adviseert en stelt de Reiziger in staat om op efficiente en effectieve wijze een reis op maat mogelijk te maken. Zij vindt voor de Reiziger aldus een ideale reis op maat en brengen hem/haar/hen direct in contact met de reisaanbieders.

In het vervolg van deze voorwaarden dienen alle uitspraken hieromtrent dan ook op deze wijze geïnterpreteerd te worden.

De reisorganisator brengt een overeenkomst tot stand tussen de reisaanvrager en de gekozen reisaanbieder. De reisorganisator is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. 
De in Nederland gevestigde reisaanbieders waar de reisorganisator mee samenwerkt zijn lid van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR), het Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) of the International Air Transport Association (IATA).

Door acceptatie van deze algemene voorwaarden, erkent de reiziger of reisaanvrager dat de verantwoordelijkheid van de Reisorganisator ophoudt na zijn rol van bemiddeling voor alle reisgerelateerde prestaties en dat hij in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld mocht één van de partners zijn beloften niet nakomen die in het contract met de aanvrager zijn overeengekomen en opgesteld.
Op dezelfde manier kan een annulering van een reis van de kant van de Reiziger of van de aanbieder van reizen geen annulering van de bemiddelingskosten inhouden.

Artikel 3. Offerte en Reservering

Voor het verkrijgen van een offerte dient de Reiziger een aanvraagformulier (zie 'Gratis offerte') in te vullen en via de Site naar de Reisorganisator toe te sturen. Om de prestatie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en de offerte serieus te kunnen behandelen, wordt de Reiziger verzocht om dit aanvraagformulier zo zorgvuldig en zo duidelijk mogelijk in te vullen.

Vooral de persoonlijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer dienen exact te worden ingevuld. De persoon die de reis aanvraag opstuurt dient 18 jaar of ouder te zijn.
De Reisorganisator behoudt zich het recht om een aanvraag te annuleren als de gegevens die er op zijn ingevuld onwaar of inexact blijken en/of een persoon, die redelijkerwijs voor de invulling verantwoordelijk kan worden gehouden, zo nodig te vervolgen voor de gerechtelijke instanties.

Alle reisaanvragen zullen zorgvuldig worden behandeld, een gepersonaliseerde offerte zal zo snel mogelijk worden toegestuurd. Als er een belangrijk element ontbreekt om de offerte op te kunnen maken, zal de Reisorganisator dit zo snel mogelijk laten weten. De beantwoordingstijd is afhankelijk van de doorgegeven en/of missende elementen.

Hier is duidelijk aangegeven dat er op de offertes geen precieze gegevens worden vermeld over de reisaanbieders waar wij gebruik van maken.
Op de offerte zal zo nodig een tijdslimiet worden vermeld, waarbinnen geantwoord dient te worden. Dit hangt af van de gevraagde prestaties. Na afloop van deze limiet is de offerte niet meer geldig zoals beschreven, maar kan zo nodig aangepast worden.

Zodra de Reiziger de offerte heeft geaccepteerd en de bemiddelingskosten heeft betaald, zoals beschreven in artikel 4, ontvangt hij/zij de complete lijst met de reisaanbieder met eventuele tijdslimieten. De Reiziger dient zo snel mogelijk de overeengekomen reserveringen te maken bij de Reisaanbieders.

Een reis aanvraag opsturen is niet bindend. De offerte wordt alleen gevalideerd door de betaling van de bemiddelingskosten en nadat deze betaling is geaccepteerd.
Als een Reiziger een offerte aanvraagt voor een bemiddeling op deze site en de gevraagde diensten zijn beschikbaar, zal het uiteindelijke contract worden getekend tussen de Reiziger en de reisaanbieders.

De Reisorganisator behoudt zich het recht om een reis aanvraag te weigeren of er bepaalde voorwaarden aan te verbinden. Als een reisaanvraag wordt geweigerd zal de Reiziger hier binnen 2 dagen na ontvangst van de reisaanvraag van op de hoogte gesteld worden.

Alle prestaties worden via de site, per e-mail of per telefoon behandeld.
Alle offertes, aanbiedingen en promoties die op Vacation-Organizer.com worden vermeld dienen als voorbeeld en zijn niet bindend. Alle informatie op de site wordt te goeder trouw vermeld. Voor eventuele onjuistheden kan de Reisorganisator niet aansprakelijk worden gesteld.

De Reisorganisator probeert zoveel mogelijk illustraties bij de genoemde informatie op Vacation-Organizer.com te plaatsen. Deze illustraties zijn puur decoratief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

De Reisorganisator behoudt zich het recht voor de informatie die op de Site staat op ieder moment te veranderen of te verwijderen.

Artikel 4. Prijs- en betalingsvoorwaarden

Alle prijzen op Vacation-Organizer.com zijn in € (euros) inclusief belastingen, behalve als anders vermeld.

Op het moment van de reservering wordt u verzocht een aanbetaling of het gehele bedrag van de bemiddelingskosten te betalen.

De overeenkomst, zoals beschreven in de offerte met bijbehorende voorwaarden, is definitief op het moment dat de Reiziger de bemiddelingskosten heeft betaald en deze zijn geaccepteerd. Zonder bevestiging van de betaling van de bemiddelingskosten, kan de bemiddeling niet worden voortgezet.

Direct na betaling ontvangt de Reiziger per email een bevestiging van de reis met de te volgen stappen om deze te verzekeren. Zodra alle reserveringen zijn bevestigd, ontvangt u de eindrekening van de bemiddelingskosten.

Behalve als anders vermeld, gebeuren alle betalingen direct op de site via het verzekerd betalen systeem Paypal.
Alle persoonlijke informatie die u op Vacation-Organizer.com geeft wordt hoogst vertrouwelijk behandeld.

Als u met een Credit card via Paypal betaald, worden al uw gegevens gecodeerd tijdens de transactie en complete veiligheid wordt gegarandeerd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website: http://www.paypal.nl/nl
Voor deze online betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht. Bij een onvolledige betaling, om welke reden dan ook, behoudt de Reisorganisator het recht om de bemiddeling niet voort te zetten.

Om iedere bankfraude tegen te gaan, kan de Reisorganisator of Paypal om uw persoonlijke gegevens vragen om uw identiteit vast te kunnen stellen. Mocht de Reiziger dit weigeren, dan kan de aanvraag niet verder worden behandeld.
De in de offerte vermelde prijzen zullen pas worden bevestigd zodra de reisaanbieders de reservering en betaling hebben ontvangen.

Artikel 5. Specifieke voorwaarden van reisaanbieders

De Algemene Voorwaarden van de reisaanbieders (met name die van luchtvaartmaatschappijen) zijn separaat aan de hier vermelde Algemene voorwaarden van toepassing. De specifieke voorwaarden van de reisaanbieders kunnen voorwaarden bevatten over de betaling, de verantwoordelijkheid, annuleringen of veranderingen van de reservering, terugbetalingen of eventuele andere restrictieve bepalingen. Deze voorwaarden treft u aan bij de desbetreffende reisaanbieders, of kunnen worden opgevraagd bij sluiting van het contract. Het is raadzaam daar in elk geval altijd naar te informeren en u op de hoogte te stellen. De Reisorganisator vrijwaart zich van alle in de algemene voorwaarden van de reisaanbieders gestelde bepalingen.

Specifieke voorwaarden van reisaanbieders:

Geen 7 – dagen bedenktijd
De Reisorganisator herinnert u eraan dat er geen 7 dagen bedenktijd is voor toeristische prestaties en produkten. Voor alle bemiddelingen die u via Vacation-organizer.com laat uitvoeren (logies, vervoer, etc) kunt u zich niet terugtrekken na de reservering te hebben bevestigd.
Houdt er ook rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor veranderingen die u aanbrengt in een reservering, die gevolgen hebben voor andere reserveringen die u heeft gemaakt.

Informatie vergaren voor vertrek 
Wij raden aan voor vertrek te informeren bij uw reisaanbieder(s), om er zeker van te zijn dat er in de tussentijd geen veranderingen hebben plaatsgevonden in uw reservering.

Vluchten
Informeer voor vertrek altijd of uw vlucht is bevestigd. 

Bevestig ook altijd uw retour vlucht, de meeste airlines vragen u dit te doen 72 uur voor vertrek terug naar huis.
Airlines kunnen niet altijd de geprogrammeerde tijden respecteren en vertrektijden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. Te laat vertrekken of aankomen is altijd mogelijk, neem daarom altijd een redelijke marge in acht.
Bij een charter vlucht, weet u soms pas enkele dagen voor vertrek hoe laat u vliegt. Heel vaak vertrekken charter vluchten midden in de nacht of heel vroeg ‘s ochtends. Als u een verblijf heeft gereserveerd, weet dan dat het aantal dagen wordt berekend door het aantal nachten ter plekke. De eerste of laatste dag kan hierdoor zeer kort zijn vanwege een late aankomst of een vroeg vertrek.

Het is handig te weten dat :

-Sommige airlines u de transfers tussen luchthavens of terminals aanvullend laten betalen. Er kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor een overstap zonder visum.
-Airlines zwangere vrouwen aan boord kunnen weigeren, als het risico bestaat dat er een vroegtijdige bevalling plaats kan hebben tijdens de vlucht.
-Er geen zitplaatsen worden toegekend aan kinderen onder de 2 jaar (zij kunnen vaak gratis mee, maar op schoot). 
-Dat kinderen onder de 15 jaar niet worden toegelaten zonder begeleiding.

Identificatie van de vervoerder : 
De Reiziger dient op de hoogte te zijn van de naam en identiteit van de vervoerder waar hij mee reist. Vraag hiernaar bij het reserveren van uw reis. 

Namens Artikel 9 van het Europese Regelement van 14 december 2005, is de zwarte lijst van airlines die geen vluchten van of naar het grondgebied van de Europese Unie mogen uitvoeren, in te zien op de website van de Europese Bemiddelingskosten: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_nl.htm 
Een Europese wetgeving beschermt luchtvaartreizigers en zijn rechten op het gebied van overreserveringen, annuleringen of vertragingen. Deze regels zijn in te zien op de website van het Europees Parlement http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20060727STO09976+0+DOC+XML+V0//NL

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle actuele voorwaarden van de reisaanbieders waar u een overeenkomst mee tekent.

Identificatie van de reiziger : 
De naam van iedere reiziger die u aan de reisaanbieder doorgeeft moet exact overeenstemmen met de naam zoals deze in het paspoort wordt vermeld. Een verkeerde naam kan voor aanzienlijke problemen zorgen tijdens de uitvoering van uw reis. In geval u met een ticket reist waarin de naam niet correct wordt vermeld, kan dit leiden tot het weigeren van vervoer door de luchtvaartmaatschappij.

Electronische vliegtickets :
In het belang van een schoner milieu, worden de meeste vliegtickets voortaan elektronisch uitgegeven. 
Na een reservering ontvangt u dus geen papieren vliegticket, maar een email met uw reserverings nummer, dit is uw elektronische ticket.
Om een instapkaart te verkrijgen, dient u zich te melden bij de balie van de luchtvaartmaatschappij met uw reserveringsnummer en een geldig paspoort. Eventueel kan om uw creditcard worden gevraagd, waar de desbetreffende reis mee betaald is.
U dient uiteraard de registratie tijden te respecteren die u bij het reserveren heeft ontvangen.

Iedere reiziger dient voor vertrek te informeren naar de administratieve en sanitaire formaliteiten die nodig zijn voor zijn reis (paspoort, visum, vaccinaties...) en weten dat deze te allen tijde kunnen veranderen, ook in de periode tussen reserveren en vertrekken.
Als een reiziger niet de juiste documenten kan overleggen aan de bevoegde instanties, en hierdoor niet kan vertrekken, zal geen enkele terugbetaling kunnen plaatsvinden.

Al deze inlichtingen zijn ook verkrijgbaar op Vacation-Organizer.com, of op aanvraag.

Annulering of verandering van uw reservering
De Reisorganisator is een intermediair tussen de Reiziger en de reisaanbieders. Iedere aanvraag voor een annulering of een verandering kan via de Reisorganisator worden behandeld of u kunt u direct tot de reisaanbieders wenden. Voor iedere verandering of annulering van een reservering die al is gemaakt, worden door de Reisorganisator 50€ administratie kosten in rekening gebracht. Deze kosten komen op de eventuele kosten van de reisaanbieder. Sommige veranderingen kunnen alleen behandeld worden door een annulering en een nieuwe reservering, en de kosten hiervoor zijn voor uw rekening.

Artikel 6. Onvolkomenheden of klachten

Eventuele onvolkomenheden of klachten tijdens de reis dienen, zo mogelijk, door de Reiziger te worden gesignaleerd bij de plaatselijke reisleiding.
Als het probleem niet tijdens de reis kan worden opgelost, wordt de Reiziger verzocht direct bij terugkomst contact op te nemen met het reisbureau of de touroperator, die verantwoordelijk is voor de reis.

In het geval van een declaratie van een sinister bij de verzekeringsmaatschappij van de reisverzekering, dient een aangetekende brief te worden gestuurd, samen met een uitleg en de bewijsstukken, uiterlijk 2 dagen na retour.
Een klacht kan ook bij de Reisorganisator worden ingediend, zij zal dan proberen een oplossing te vinden voor uw probleem.
Stuur in dat geval een email naar :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De reisorganisator is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van de Site of door informatie verkregen via de Site.

De Reisorganisator aanvaardt onder geen enkele voorwaarde aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken reisaanbieders, noch voor de juistheid van de door deze reisaanbieders verstrekte informatie. 
De reisorganisator is alleen intermediair en de verantwoordelijkheid voor de organisatie en het juist uitvoeren van de reis ligt geheel bij de Reisaanbieder
De Reisorganisator is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt voor, tijdens of na de reis.
De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen voor zijn reis.
Alle garanties, reisvoorwaarden en verzekeringen worden door de Reisaanbieder aangeboden en bepaald.

Artikel 8. Overmacht

Vacation-organizer.com kan niet aansprakelijk worden gesteld, als het niet juist uitvoeren van een overeenkomst te wijten is aan overmacht, zoals in de wet bepaald.

Artikel 9. Privacy

De Reisorganisator respecteert de Reiziger’s privacy en vraagt alleen om die persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de behandeling van de aanvraag. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen alleen aan derden ter beschikking worden gesteld als dit in het kader van de reservering noodzakelijk is. De reisaanbieders waar wij mee samen werken zijn ook wettelijk verplicht deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. 

Iedere website die met persoonlijke gegevens werkt, dient dit, ter bescherming van deze zelfde gegevens, op te geven aan de CNIL (Commission Nationale Informatique et libertés). Vacation-organizer.com staat ingeschreven bij de CNIL onder het nummer 1366496.

Iedere Reiziger heeft de volledige zeggenschap over deze persoonlijke gegevens en kan deze te allen tijde aanpassen, laten wijzigen of annuleren. De Reiziger heeft op de site via 'mijn profiel' toegang tot zijn persoonlijke gegevens.

Artikel 10. Gebruik van de Site

De gebruiker van Vacation-Organizer.com verklaart dat hij op de hoogte is van de gedragsregels van het surfen op internet. 
De Reisorganisator geeft op Vacation-Organizer.com informatie om de Reiziger te helpen bij het zoeken. 

De Reisorganisator is niet verantwoordelijk als er om welke reden dan ook geen toegang is tot de Site via Internet of als de toegang wordt onderbroken of als een aktie op de Site niet kan worden gerealiseerd. 
De reisorganisator zorgt er te allen tijde voor dat de site up to date is, en virusvrij. De Reisorganisator vrijwaart zich in alle gevallen van eventuele schade in het geval dat zich – ondanks alle beschermende maatregelen - toch een virus voordoet, en zal er alles aan doen dit zo snel mogelijk te verhelpen.

Links naar andere Websites:
Op de Site kan d.m.v links verwezen worden naar andere websites, die door andere rechtspersonen worden geadministreerd. De Reisorganisator kan de wetmatigheid, juistheid en de kwaliteit van de informatie hierop niet garanderen. Desalniettemin verbindt de Reisorganisator zich tot het toezicht op deze links en zal deze onmiddellijk weg laten halen, als hij op de hoogte wordt gebracht van onwettige, onjuiste of ontoepasselijke informatie op één van deze sites.

Artikel 11. Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker van Vacation-Organizer.com die een reisaanvraag indient, accepteert de volgende verplichtingen: 

-U bent ouder dan 18 jaar en u bent wettelijk toegestaan een contract te sluiten. 
-U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor iedere handeling gemaakt op uw naam of rekening.
-U garandeert dat alle informatie die u doorgeeft van uzelf en van alle andere personen die met u reizen waar en exact zijn.

Iedere valse, frauduleuse of spekulatieve reservering is ten strengste verboden. 
Iedere transmissie van bedreigingen, onwaarheden, pornografische, politieke, racistische of illegale gegevens op of via de site zijn verboden. 
Het is niet toegestaan elementen van de Site of de Site in zijn geheel te copiëren, veranderen, distribueren, verkopen of na te maken. Alleen een kopie van een pagina, die voor eigen privé gebruik wordt gemaakt, is toegestaan.

Artikel 12. Gebruik van het Blog

Vacation-Organizer.com stelt een Blog ter beschikking aan gebruikers van de Site en u accepteert dit webblog uitsluitend te gebruiken om boodschappen of documenten te plaatsen die in direct verband staan met het onderwerp van de Site of uw reis. 

Het Blog dient uitsluitend om uw bijdrage te leveren aan het thema van uw reiservaringen en/of de inhoud of het gebruik van de Site.
Het is strict verboden om de gegevens die op dit Blog worden vermeld voor andere doeleinden te gebruiken. 
Het is ook verboden om ;
Te bedriegen, lasteren, lastig vallen, dreigen, of de rechten van derden te schenden (zoals het recht op privacy)
Links te plaatsen die virussen, geinfecteerde files of iedere andere vorm van gevaarlijke software kunnen bevatten, die schade kunnen verrichten aan computers.
Produkten of diensten te promoten of te koop aan te bieden.
Enquêtes, prijsvragen of kettingbrieven aan te bieden.

U erkent dat het Blog openbaar is en er kunnen geen persoonlijke boodschappen op gezet worden.
U erkent dat alle boodschappen, commentaren, of andere gepubliceerde gegevens die door andere gebruikers worden geplaatst, niet gecontroleerd, noch goedgekeurd zijn door de Reisorganisor of zijn filialen, op het moment van plaatsing.
De Reisorganisator behoudt het recht om iedere boodschap van zijn Blog te verwijderen, zonder hiervoor een geldige reden te hoeven aanvoeren.
De Reisorganisator behoudt ook het recht om de toegang van een gebruiker van het Blog te weigeren of te blokkeren, zonder hiervoor een geldige reden te hoeven aanvoeren.
U heeft als gebruiker volledige zeggenschap over uw persoonlijke gegevens en boodschappen en heeft het recht deze te allen tijde te laten aanpassen, wijzigen of annuleren. Contacteer hiervoor uw webmaster via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 13. Newsletter

U kunt zich abonneren op de newsletter van Vacation-Organizer.com. Deze newsletter bevat nieuws, informatie en aanbiedingen en zal regelmatig naar het door u opgegeven emailadres worden gestuurd.

U kunt te allen tijde het abonnement opzeggen door ons een berichtje te sturen via het contactformulier of via de link die in iedere newsletter wordt geplaatst.  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 14. Intellectueel Eigendom

De gehele inhoud, vormgeving en grafische stijl van de Site Vacation-Organizer.com en alle rechten die onder het intellectuele eigendom vallen, zijn het eigendom van de Reisorganisator of zijn filialen. De naam Vacation-Organizer.com en alle andere merken, logos of vertegenwoordiging van Vacation-Organizer.com die op de Site worden afgebeeld zijn gedeponeerde merken van de Reisorganisator of zijn filialen. 

Er wordt u geen enkel recht verleend op de inhoud en het intellectuele eigendom van de Site, die uitsluitend het eigendom blijven van de Reisorganisator, of zijn filialen.
Iedere plaatsing van een link die naar de Site verwijst, dient vooraf schriftelijk te zijn goedgekeurd door de Reisorganisator.
Iedere niet geautoriseerde exploitatie van de inhoud of het intellectuele eigendom van de Site kan tot rechtsvervolging leiden.
Volgens artikel L. 122-5 2° van het intellectuele eigendomsrecht is alleen het maken van een kopie voor eigen privé gebruik toegestaan.

Artikel 15. Verandering van de algemene voorwaarden

De Reisorganisator behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, aan te passen of te wijzigen. De nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden is van kracht zodra deze on line is geplaatst op de Site en door het gebruik van de Site accepteert de gebruiker de laatst geplaatste Algemene Voorwaarden.

Artikel 16. Geschillen

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder het nederlandse recht. 
Alle schriftelijke uitwisselingen die op het computer systeem van de Reisorganisator worden bewaard, die betrekking hebben op offertes of bestellingen die via Vacation-organizer.com zijn geplaatst, zullen als volledig bewijsmateriaal worden geaccepteerd, als deze worden voorgelegd bij een geschil in een rechtsprocedure, behalve als het om een vergissing van de Reisorganisator gaat.

Artikel 17. Legale informatie

Web site eigenaar : Travel & Services BV
Land van incorporatie : Nederland
Bedrijfsnummer KvK Amsterdam : 53248155 
Internationale BTW nummer : NL 8508.08.972.B01

Electronisch adres :
Stuur uw bericht via het contactformulier op de site of naar het volgende adres :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 18. Competente rechtbank 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

VOC-Rouge  jaune petit

VOC-Rouge  jaune petit

 


Warning: file(http://www.escmba.com/201804/20180416.txt) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/vacation/www/templates/vocmaq20/index.php on line 146